Radości i troski

Poza zapewnieniem każdemu dziecku potrzeb materialnych i udostępnieniem możliwości zdobycia nauki każdy rodzic powinien także zaspokoić potrzeby emocjonalne swego dziecka. Polega to na obdarowaniu go życzliwym uśmiechem, okazywaniem uznania i szacunku oraz zapewnieniem bezpieczeństwa.

Każde dziecko czy to w wieku przedszkolnym, szkolnym czy też, jako nastolatek ma swe smutki, radości oraz kłopoty. Wiele z nich związanych może być ze środowiskiem szkolnym, oczywiście w miarę rozwoju dziecka jego Zycie osobiste będzie stawało się coraz to bogatszym i będzie ono potrzebowało innych bardziej oryginalnych i wyszukanych form uznania.

To, co w pierwszej klasie w zupełności wystarczało, okaże się na koniec szkoły podstawowej czymś zupełnie odległym, ale na tym właśnie polega prawidłowy rozwój dziecka. Zachęta, zainteresowanie i przede wszystkim rozmowa przeprowadzona ze zrozumieniem jest dla każdego dziecka specyficznego rodzaju edukacja filozofii życiowej.

To w oparciu o nasze przesłanki dzieci zazwyczaj zaczynają sobie wyrabiać postrzeganie i przyjmowanie świata zewnętrznego w przybliżonych mu w ten sposób formach. Nasze poglądy staja się z wolna ich poglądami lub też może stać się tak, że będą one zupełnie odmiennymi. To w rodzinie dziecko powinno spotykać się z bezinteresownością, ciepłem i wyrozumiałością, także w tym miejscu dziecko powinno poczuć siłę zasłużonego uznania.

Dzięki takiemu postępowaniu ma ono możliwość odkrycia, co to znaczy potrzeba uznania, znajdując w tym zadowolenie będzie dążyło do zdobywania coraz to znaczniejszej wiedzy celem zaimponowania swemu opiekunowi, którym jest wyrozumiały rodzic.
Copyright © 2011 edukacja.