Od przedszkola do...

W życiu każdego człowieka edukacja jest jedną z nadrzędnych i bez wątpienia niezbędnych części jego egzystencji. Oczywiście dotyczy to osób ambitnych chcących być jedna z aktywnych cząstek populacji społecznej, nie zaś pozostawać w jej marginalnym cieniu niebytu, nie będąc jednostka niedostrzegana przez nikogo. Brak odpowiedniej edukacji wiąże się w dzisiejszych czasach także z dosyć niskim statusem społecznym.

Będąc młodym człowiekiem, a w szczególności, jeśli rozważamy to w kategoriach wczesnoszkolnych, odpowiedzialność za umiejętne wyedukowanie młodego człowieka ponoszą jego rodzice lub opiekunowie. W przypadku nieco większych miast edukacja i wybór odpowiedniej placówki oświatowej wiąże się z nieco mniejszymi trudnościami i niesie więcej korzystnych rozwiązań, niż w przypadku małych miasteczek, gdzie ów wybór jest zazwyczaj dosyć ograniczony.

W naszym kraju schemat placówek oświatowych wygląda w następujący sposób. Otóż pierwszym krokiem, kiedy to dziecko spotyka się z oświatą jest oczywiście przedszkole, po nim to nasza pociecha zaczyna uczęszczać do tego rodzaju miejsca, jakim jest zerówka. Po odpowiednim przygotowaniu do nauki poprzez zabawę i naukę dziecko rozpoczyna właściwą naukę w pierwszej klasie podstawówki.

Klasy jeden trzy są klasami młodszymi, w których to dziecko jest poddane nauczaniu początkowemu i uczeniu zintegrowanemu, w klasach tych nie są wystawiane oceny. Istnieje jedna ocena opisowa posiadanych przez dziecko umiejętności. W klasach cztery-sześć następuje nauka właściwa z podziałem na przedmioty. Po ukończeniu podstawówki dziecko zaczyna uczęszczać do gimnazjum, po którym to następuje dalsza nauka w szkole zawodowej lub średniej.
Copyright © 2011 edukacja.