Edukacja dziś

Edukacja jest dziedziną, która nie podlega wspólnemu prawodawstwu Unii Europejskiej, ale państwa ją tworzące dążą do tego, aby szanse edukacyjne poszczególnych krajów były wyrównane i częstszym stało się wybieranie uczelni poza swoim krajem. Ostatnie dwie wielkie reformy szkolnictwa polskiego są tego znakomitym przykładem. Wydłużył się okres obowiązkowej edukacji małego Polaka, uczęszcza teraz do 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum, daje to w sumie 9 lat, więcej niż w 8-letniej szkole podstawowej.

Reformą, którą doświadczamy obecnie, jest obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. W roku 2011 pięciolatki mogą iść do zerówki, ale także mogą zrobić to w roku następnym. Potem już nie będą miały takiego wyboru. Polska i tak jest jednym z krajów, w których wiek szkolny zaczyna się najpóźniej. Według badań optymalny wiek, aby zacząć naukę to pięć i sześć lat. Przypadek Irlandii, gdzie edukację szkolną rozpoczynają czterolatki należy uznać za skrajny i nieprzekładający się w żaden sposób na poziom edukacji absolwenta.

Państwa Unii kładą ogromny nacisk na naukę języków obcych. Niemal we wszystkich krajach 100 % uczniów pobiera lekcje języka angielskiego, popularny w szkołach jest również, język niemiecki, francuski i hiszpański. W polskich szkołach 80 % uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej rozpoczyna naukę angielskiego, pozostałe 20 % to zaczynający się uczyć języka angielskiego trzecioklasiści. Pozostałe nauczane języki to - niemiecki i rosyjski. Jednak czy wdrażane reformy i system nauki języków obcych zaowocuje wzrostem liczby Polaków studiujących w krajach Unii przekonamy się za kilka lat.
Copyright © 2011 edukacja.