Edukacja, a wychowanie

Edukacja, czyli nic innego jak umiejętne wychowanie swego dziecka znana już była od zarania dziejów cywilizacyjnych. Znaczną uwagę przywiązywano do niej już w starożytności, zwłaszcza w starożytnej Grecji, gdzie wysoce ceniona była przez ówczesnych filozofów. Pojęcie to jest w dosyć ścisły sposób powiązane z zapewnieniem skutecznego rozwoju umysłowego i dostarczeniem odpowiedniej wiedzy dla człowieka.

Edukacja postrzegana, jako proces będzie polegała na zdobywaniu wiedzy w tego typu instytucjach i placówkach, jakimi są szkoły. Placówki tego rodzaju podlegają zazwyczaj odpowiedniemu ministerstwu. Edukacja to także pojęcie określające stan wiedzy umysłu występujący u danej osoby. Może to być zarówno osoba indywidualna jak i szeroki ogół społeczeństwa czy też nawet całego narodu.

Postrzegając tego rodzaju kontekst, jako ogólne zagadnienie możemy mówić o pozytywnego lub tez negatywnego rodzaju edukacji, może ona występować w stopniu niewystarczającym lub wystarczającym. Edukacja postrzegana, jako wychowanie dzieci jest postrzegana w głównym stopniu, jako wychowanie umysłowe poprzez umożliwienie dziecku nauki i umożliwienie mu zdobycia wykształcenia.

Wykształcenie osoby polega na przekazaniu i umiejętnym przyswojeniu wiedzy, po czym ukształtowaniu określonych umiejętności lub cech. Dosyć znaczny rozwój edukacji nastąpił dzięki szerokim możliwościom wynalazku Gutenberga, jakim było wynalezienie druku i możliwość stosowania na szeroką skalę słowa pisanego w formie drukowanej. Przyczyniło się w bezpośredni sposób do znacznego rozwoju oświaty.
Copyright © 2011 edukacja.